Contacte

Per a qualsevol consulta, podeu dirigir-vos a les diferents àrees del club en els següents correus.

 

Àrea de comunicació

comunicacio@handbolsabadell.cat

Àrea esportiva

coordinacio@handbolsabadell.cat

Àrea social (esdeveniments i activitats lúdiques)

social@handbolsabadell.cat

Secretaria

secretaria@handbolsabadell.cat

 

COL·LABORADORS