Documentació en cas d’accident (Infantils, Cadets i Sèniors)

En aquest enllaços torbareu tota la documentació i protocols a seguir en el cas de requerir atenció mèdica. És molt important que seguir els passos correctament ja que, en cas contrari, el club no es farà càrrec de les despeses generades.

Sempre que hagueu de fer una “parte”, aviseu al delegat de l’equip i poseu-vos en contacte amb secretaria

Correu:  secretaria@handbolsabadell.cat

Tel.: 686728067

Centres MGC Cataluña

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT (2017-2018)

PARTE D’ACCIDENT 2017-2018

Deixa un comentari