Escola d’Handbol

ESCOLA D’HANDBOL CREU ALTA SABADELL

Escola-handbol

La creació de l’Escola d’Handbol Crea Alta Sabadell es va dur a terme a l’any 2002. En aquell moment a la base del club només hi havia un equip infantil i un equip cadet. Aquella situació de la base del nostre club va ser la que ens va fer plantejar la creació de l’Escola amb dos objectius prioritaris de cara al futur:

 • Crear una base de jugadors i una continuïtat generacional del Club.
 • Crear les condicions necessàries per intentar assegurar el relleu generacional en l’ambit de la direcció del Club.

A més a més d’aquest dos objectius, importants en aquell moment, l’Escola té també els següents objectius generals:

 • Assolir una representativitat i una integració dins del barri com a entitat i poder així aglutinar un ampli sector ciutadà, buscant la creació de les condicions necessàries per esdevenir un referent.
 • Donar a conèixer l’handbol a les escoles de Sabadell i concretament a les més properes al nostre barri.
 • Donar a conèixer la nostra entitat i possibilitar, a través de col·laboracions, la pràctica regular de l’handbol a les escoles.
 • Potenciar la lliga escolar de la nostra població.
 • Desenvolupar activitats de promoció i consolidació de l’handbol a Sabadell.

La filosofia de l’Escola d’Handbol del Creu Alta Sabadell la podem definir com una sèrie de principis que van de el més general a el més específic i que ens ajuden a prendre decisions del que hem de fer i com ho hem de fer. Són:

 1. S’ha de tenir en compte la FORMACIÓ INTEGRAL DE LA PERSONA, entenent aquesta com aquella que té en compte el context social on som, la perspectiva actitudinal i les inquietuds de l’individu.
 2. La preparació de l’esportista pel rendiment futur, entès com dotar dels processos adaptatius a l’organisme, perquè cada nen o nena sigui capaç d’assimilar els increments de les càrregues d’entrenament a cada etapa de desenvolupament, respectant les individualitats.
 3. L’obtenció, matisada, de rendiment immediat, entès com a mitjà per assolir i motivar a les nenes i els nens davant els aprenentatges proposats per cada etapa. (L’ interès pel jugador ha d’estar sempre en primer lloc: “Guanyar és conseqüència de fer-ho bé”).

A l’hora de plantejar-nos la filosofia d’entrenament a l’Escola ens agrada esmentar  i tenir sempre  en compte una Declaració de Drets dels Atletes Joves, que els autors R. Martens, R.W. Christina, J.S. Harvey i B.J. Sharkey, enumeren en el seu llibre: L’ ENTRENADOR.

Declaració de Drets dels Atletes Joves

DRET A PARTICIPAR EN L’ESPORT

DRET A PARTICIPAR, A UN NIVELL COMPATIBLE AMB LA MADURESA I FACULTATS DE CADA UN

DRET A COMPTAR AMB ENSENYANTS ADULTS QUALIFICATS

DRET A JUGAR COM UN NEN I NO COM UN ADULT

DRET DELS JUGADORS A PARTICIPAR EN EL LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS DE LA SEVA PARTICIPACIÓ EN L’ESPORT

DRET A PARTICIPAR EN MEDIS SANS I SEGURS

DRET A L’APROPIADA PREPARACIÓ PER PARTICIPAR EN L’ESPORT

DRET A IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER PERSEGUIR L’ÈXIT

DRET A SER TRACTAT AMB DIGNITAT

DRET A GAUDIR PRACTICANT L’ESPORT

En el moment actual creiem que estem en el bon camí, encara que ens ha costat més del que pensàvem, per aconseguir els nostres objectius prioritaris.

 • Tenim equips en totes les categories de base del Club.
 • Hi ha una nova Junta Directiva en la qual la majoria dels integrants són pares i mares de jugadors del Club.
 • Estem, com a club, col·laborant amb el Consell Esportiu per donar a conèixer i potenciar l’handbol a les Escoles de Sabadell.
 • Col·laborem amb l’Associació de Veïns organitzant un torneig per la Festa Major del barri de la Creu Alta.

 

FORMACIÓ CONTINUADA DELS NOSTRES ENTRENADORS

Des del nostre club veiem com un aspecte imprescindible l’aposta ferma per la formació global dels nostres jugadors i tècnics. Per aquest motiu promovem i organitzem cursos de monitor i entrenador, facilitem recursos que els permetin ampliar els seus coneixements, procurem que tinguin una visió oberta i canviant de l’handbol i sobretot treballem per transmetre valors que ens acompanyin tota la vida: esforç, sacrifici, constància, cooperació, positivitat, superació, respecte, humilitat i treball en equip, per anomenar-ne uns quants.

A la secció de formació compartirem les notícies sobre cursos de formació, clínics, monogràfics, etc. relacionats amb l’handbol i també recursos audiovisuals i articles que ens ajudin a conèixer una mica més les complexitats de l’esport que ens apassiona.