Escola d’Handbol

ESCOLA D’HANDBOL CREU ALTA SABADELL

Escola-handbol

La creació de l’Escola d’Handbol Crea Alta Sabadell es va dur a terme a l’any 2002. En aquell moment a la base del club només hi havia un equip infantil i un equip cadet. Aquella situació de la base del nostre club va ser la que ens va fer plantejar la creació de l’Escola amb dos objectius prioritaris de cara al futur:

 • Crear una base de jugadors i una continuïtat generacional del Club.
 • Crear les condicions necessàries per intentar assegurar el relleu generacional en l’ambit de la direcció del Club.

A més a més d’aquest dos objectius, importants en aquell moment, l’Escola té també els següents objectius generals:

 • Assolir una representativitat i una integració dins del barri com a entitat i poder així aglutinar un ampli sector ciutadà, buscant la creació de les condicions necessàries per esdevenir un referent.
 • Donar a conèixer l’handbol a les escoles de Sabadell i concretament a les més properes al nostre barri.
 • Donar a conèixer la nostra entitat i possibilitar, a través de col·laboracions, la pràctica regular de l’handbol a les escoles.
 • Potenciar la lliga escolar de la nostra població.
 • Desenvolupar activitats de promoció i consolidació de l’handbol a Sabadell.

La filosofia de l’Escola d’Handbol del Creu Alta Sabadell la podem definir com una sèrie de principis que van de el més general a el més específic i que ens ajuden a prendre decisions del que hem de fer i com ho hem de fer. Són:

 1. S’ha de tenir en compte la FORMACIÓ INTEGRAL DE LA PERSONA, entenent aquesta com aquella que té en compte el context social on som, la perspectiva actitudinal i les inquietuds de l’individu.
 2. La preparació de l’esportista pel rendiment futur, entès com dotar dels processos adaptatius a l’organisme, perquè cada nen o nena sigui capaç d’assimilar els increments de les càrregues d’entrenament a cada etapa de desenvolupament, respectant les individualitats.
 3. L’obtenció, matisada, de rendiment immediat, entès com a mitjà per assolir i motivar a les nenes i els nens davant els aprenentatges proposats per cada etapa. (L’ interès pel jugador ha d’estar sempre en primer lloc: “Guanyar és conseqüència de fer-ho bé”).

A l’hora de plantejar-nos la filosofia d’entrenament a l’Escola ens agrada esmentar  i tenir sempre  en compte una Declaració de Drets dels Atletes Joves, que els autors R. Martens, R.W. Christina, J.S. Harvey i B.J. Sharkey, enumeren en el seu llibre: L’ ENTRENADOR.

Declaració de Drets dels Atletes Joves

DRET A PARTICIPAR EN L’ESPORT

DRET A PARTICIPAR, A UN NIVELL COMPATIBLE AMB LA MADURESA I FACULTATS DE CADA UN

DRET A COMPTAR AMB ENSENYANTS ADULTS QUALIFICATS

DRET A JUGAR COM UN NEN I NO COM UN ADULT

DRET DELS JUGADORS A PARTICIPAR EN EL LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS DE LA SEVA PARTICIPACIÓ EN L’ESPORT

DRET A PARTICIPAR EN MEDIS SANS I SEGURS

DRET A L’APROPIADA PREPARACIÓ PER PARTICIPAR EN L’ESPORT

DRET A IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER PERSEGUIR L’ÈXIT

DRET A SER TRACTAT AMB DIGNITAT

DRET A GAUDIR PRACTICANT L’ESPORT

En el moment actual creiem que estem en el bon camí, encara que ens ha costat més del que pensàvem, per aconseguir els nostres objectius prioritaris.

 • Tenim equips en totes les categories de base del Club.
 • Hi ha una nova Junta Directiva en la qual la majoria dels integrants són pares i mares de jugadors del Club.
 • Estem, com a club, col·laborant amb el Consell Esportiu per donar a conèixer i potenciar l’handbol a les Escoles de Sabadell.
 • Col·laborem amb l’Associació de Veïns organitzant un torneig per la Festa Major del barri de la Creu Alta.