SECRETARIA

El dimarts, de 18:00  a 20:00, estarem per poder-vos atendre en tots els tràmits, consultes, dubtes, etc… Ens trobareu a la sala que hi ha a la sortida a la pista. Recordeu que també teniu disponible els correus per posar-vos en contacte.

secretaria@handbolsabadell.cat: Temes esportius

gestio@handbolsabadell.cat: Temes administratius