ESCOLA D’HANDBOL

ESCOLA D’HANDBOL CREU ALTA SABADELL

 • La creació de l’Escola d’Handbol Crea Alta Sabadell es va dur a terme a l’any 2002. En aquell moment a la base del club només hi havia un equip infantil i un equip cadet. Aquella situació de la base del nostre club va ser la que ens va fer plantejar la creació de l’Escola amb dos objectius prioritarisde cara al futur:
  • Crear una base de jugadors i una continuïtat generacional del Club.
  • Crear les condicions necessàries per intentar assegurar el relleu generacional en l’ambit de la direcció del Club.

A més a més d’aquest dos objectius, importants en aquell moment, l’Escola té també els següents objectius generals:

 • Assolir una representativitat i una integració dins del barri com a entitat i poder així aglutinar un ampli sector ciutadà, buscant la creació de les condicions necessàries per esdevenir un referent.
 • Donar a conèixer l’handbol a les escoles de Sabadell i concretament a les més properes al nostre barri.
 • Donar a conèixer la nostra entitat i possibilitar, a través de col·laboracions, la pràctica regular de l’handbol a les escoles.
 • Potenciar la lliga escolar de la nostra població.
 • Desenvolupar activitats de promoció i consolidació de l’handbol a Sabadell.

La filosofia de l’Escola d’Handbol del Creu Alta Sabadell la podem definir com una sèrie de principis que van de el més general a el més específic i que ens ajuden a prendre decisions del que hem de fer i com ho hem de fer. Són:

 1. S’ha de tenir en compte la FORMACIÓ INTEGRAL DE LA PERSONA, entenent aquesta com aquella que té en compte el context social on som, la perspectiva actitudinal i les inquietuds de l’individu.
 2. La preparació de l’esportista pel rendiment futur, entès com dotar dels processos adaptatius a l’organisme, perquè cada nen o nena sigui capaç d’assimilar els increments de les càrregues d’entrenament a cada etapa de desenvolupament, respectant les individualitats.
 3. L’obtenció, matisada, de rendiment immediat, entès com a mitjà per assolir i motivar a les nenes i els nens davant els aprenentatges proposats per cada etapa. (L’ interès pel jugador ha d’estar sempre en primer lloc: “Guanyar és conseqüència de fer-ho bé”).

A l’hora de plantejar-nos la filosofia d’entrenament a l’Escola ens agrada esmentar  i tenir sempre  en compte una Declaració de Drets dels Atletes Joves, que els autors R. Martens, R.W. Christina, J.S. Harvey i B.J. Sharkey, enumeren en el seu llibre: L’ ENTRENADOR.

Declaració de Drets dels Atletes Joves

 •  DRET A PARTICIPAR EN L’ESPORT
 • DRET A PARTICIPAR, A UN NIVELL COMPATIBLE AMB LA MADURESA I FACULTATS DE CADA UN
 • DRET A COMPTAR AMB ENSENYANTS ADULTS QUALIFICATS
 • DRET A JUGAR COM UN NEN I NO COM UN ADULT
 • DRET DELS JUGADORS A PARTICIPAR EN EL LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS DE LA SEVA PARTICIPACIÓ EN L’ESPORT
 • DRET A PARTICIPAR EN MEDIS SANS I SEGURS
 • DRET A L’APROPIADA PREPARACIÓ PER PARTICIPAR EN L’ESPORT
 • DRET A IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER PERSEGUIR L’ÈXIT
 • DRET A SER TRACTAT AMB DIGNITAT
 • DRET A GAUDIR PRACTICANT L’ESPORT

En el moment actual creiem que estem en el bon camí, encara que ens ha costat més del que pensàvem, per aconseguir els nostres objectius prioritaris.

 • Tenim equips en totes les categories de base del Club.
 • Hi ha una nova Junta Directiva en la qual la majoria dels integrants són pares i mares de jugadors del Club.
 • Estem, com a club, col·laborant amb el Consell Esportiu per donar a conèixer i potenciar l’handbol a les Escoles de Sabadell.
 • Col·laborem amb l’Associació de Veïns organitzant un torneig per la Festa Major del barri de la Creu Alta

FORMACIÓ CONTINUADA DELS NOSTRES ENTRENADORS

 • Des del nostre club veiem com un aspecte imprescindible l’aposta ferma per la formació global dels nostres jugadors i tècnics. Per aquest motiu promovem i organitzem cursos de monitor i entrenador, facilitem recursos que els permetin ampliar els seus coneixements, procurem que tinguin una visió oberta i canviant de l’handbol i sobretot treballem per transmetre valors que ens acompanyin tota la vida: esforç, sacrifici, constància, cooperació, positivitat, superació, respecte, humilitat i treball en equip, per anomenar-ne uns quants.

A la secció de formació compartirem les notícies sobre cursos de formació, clínics, monogràfics, etc. relacionats amb l’handbol i també recursos audiovisuals i articles que ens ajudin a conèixer una mica més les complexitats de l’esport que ens apassiona.