INFORMACIÓ

QUOTES 2023-2024

 

Fitxa

Pagament anual SETEMBRE

Quotes 

OCTUBRE – JUNY

* Prebenjamins 60€ (Trimestral)
Benjamins 30 € 45 € (Mensual)
Alevins 30 € 45 € (Mensual)
Infantils 60 € 45 € (Mensual)
Cadets 60 € 45 € (Mensual)
Juvenils 60 € 45 € (Mensual)
Sènior B 170 € 45 € (Mensual)

Les baixes han de ser notificades abans del dia 25 de cada mes, preferentment, per escrit (gestio@handbolsabadell.cat). En cas contrari, s’ha d’abonar el mes següent. La manca de confirmació i resposta de rebuda per part del Club no eximirà l’obligació d’abonar el mes següent. 

Pel que fa a la devolució de rebuts, el Club procurarà posar-se en contacte telefònicament amb la família per notificar-li la devolució i gestionar el seu cobrament amb un recàrrec de 5€.

Descomptes per germans:

  • ​Quota del segon jugador (germà/germana): -10% (40,5€ Mensuals)
  • Quota del tercer jugador i següents (germà/germana): -50% (22,50 € Mensuals)

Pagament anual al setembre:

  • Descompte del 10% sobre l’import de les quotes